Tentit

Cortexin tenttiarkisto sisältää psykologian kurssien tenttejä sähköisessä muodossa. Uuden tentin voit lisätä lähettämällä sen tiedot alla olevalla lomakkeella.


Peruskurssit
Psykologian tutkimusmenetelmät I, kevät 2015
Psykologian tutkimusmenetelmät I, 19.05.2018

Aineopinnot
Asiakassuhde ja haastattelu 20.2.2017
Asiakastyön menetelmät ja teoriat 23.1.2015
Asiakastyön menetelmät ja teoriat 30.1.2015
Asiakastyön menetelmät ja teoriat 2.2.2015
Kehityspsykologia II syksy 2015
Kliinisen neuropsykologian perusteet syksy 2014
Kliinisen neuropsykologian perusteet 4.12.2018
Kognitiivinen neurotiede II 3.7.2015
Persoonallisuuspsykologia II toukokuu 2016
Persoonallisuuspsykologia II toukokuu 2016
Terveyden ja mielenterveyden psykologia II 29.2.2014
Testimenetelmien perusteet 20.5.2015
Testimenetelmien perusteet 22.5.2015
Testimenetelmien perusteet 1.6.2015
Testimenetelmien perusteet 23.5.2016
Työ- ja organisaatiopsykologia I 26.3.2015
Työ- ja organisaatiopsykologia I 16.4.2015
Työ- ja organisaatiopsykologia I 6.3.2018
Työ- ja organisaatiopsykologia I 1.3.2019

Syventävät opinnot
Introduction to Cultural Psychology 5.6.2017
Lasten arviointi 23.10.2015
Lasten arviointi 30.10.2015
Lasten arviointi 30.10.2015
Lasten arviointi, 27.10.2017
Lasten ja nuorten interventiot 4.12.2018
Lasten oikeuspsykologia kevät 2015
Lopputentti 23.5.2015
Nuorten ja aikuisten mielenterveyden arviointi, 2018
Psykologiset interventiot 31.1.2017 ja syksy 2016

Muut
YKYY2 Yhteiskunnan mittaaminen
YKYY4 Suomalaisen yhteiskunnan historia vuodesta 1809 nykypäivään, 6.7.2015
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan
YKYY5B Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, luentotentti 17.4.2015

Mainokset