Prujut

Cortexilla on hallussaan joitakin psykologian kurssikirjojen käännöksiä ja lyhennelmiä eli prujuja. Prujuja saat käyttöösi ottamalla yhteyttä prujuvastaavaan, joka lähettää sähköisen prujun sähköpostilla tai sopii kanssasi paperiprujun toimituksesta: inka.seppanen [ at ] tuni.fi. Hänelle voit tarjota myös omia lyhennelmiäsi/muistiinpanojasi, joista voisi olla hyötyä muillekin. Jakoon tulevista prujuista (ensimmäinen kappale) maksetaan 5 euron palkkio. Paperiprujujen laina-aika pyritään pitämään kohtuullisena: muutama viikko riittänee.

Cortexin jäsenille prujut ovat ilmaisia, muiden on mahdollista lainata niitä viiden euron prujukorvausta vastaan (maksuohjeet saapuvat sähköpostitse prujun toimituksen jälkeen). Ilmoitathan viestissäsi, oletko Cortexin jäsen vai et.


Paperiprujut
Oatley & Jenkins: Understanding Emotions
Payne & Wenger: Cognitive Psychology
Pervin: The Science of Personality

Sähköiset prujut
Bee: Lifespan Development (II-kurssin osuus)
Chmiel: An Introduction to Work and Organizational Psychology (2008) (I-kurssin osuus) + Kinnunen: Työ leipälajina
Egan: The Skilled Helper
Eronen & Lahti-Nuuttila (toim.): Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita
Fiske & Taylor: Social Cognition – from Brains to Culture
Haslam: Introduction to personality and intelligence
Heiskari & Salminen: Lausunnointiopas psykologeille
Hughes, LaGreca & Conoly: Handbook of psychological services for children and adolescents
Jehkonen, Saunamäki, Paavola & Vilkki: Kliininen neuropsykologia (2015)
John, Robins & Pervin (toim.): Handbook of Personality. Theory and Research (PSYP3- ja PSYA3-kurssien osuudet)
Juva, Hublin, Kalska ym.: Kliininen neuropsykiatria
Kaplan & Sacuzzo, Psychological testing – Principles, applications and issues
Kroger: Identity development: Adolescence through adulthood
Kuikka, Pulliainen & Hänninen: Kliininen neuropsykologia
Leigh: Genes, memes, culture, and mental illness: Toward an integrative model
Lines: Brief Counselling in Schools (PSYS3-kurssin osuus)
Lyytinen, Ahonen, Korhonen ym.: Oppimisvaikeudet: Neuropsykologinen näkökulma
Lönnqvist, Henriksson & Marttunen: Psykiatria (I-kurssin osuus)
Mash, Wolfe: Abnormal Child Psychology
Metsäpelto & Feldt: Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset perusteet (kpl 1-11)
Miller, Siegler: How Children Develop
Miller: Best practices in school neuropsychology
Nieminen, Nevalainen, Holma: Psykologin ammattikäytännöt
Noggle, Dean & Barisa (toim.): Neuropsychological rehabilitation
Oatley & Jenkins: Understanding Emotions
Pervin: The Science of Personality
Purves, Brannon, Cabeza: Principles of Cognitive Neurosciense (I-kurssin osuus)
Purves, Brannon, Cabeza: Principles of Cognitive Neuroscience (II-kurssin osuus)
Sameroff: The transactional model of development
Schaffer: Key Concepts in Developmental Psychology
Santtila & Weizmann-Henelius: Oikeuspsykologia
Stanovich: How to think straight about psychology
Zuckert: Political Philosophy in the Twentieth Century: Authors and Arguments

Mainokset