Kannattajajäseneksi

Linkki liittymislomakkeeseen: https://goo.gl/forms/qqeyAluLfx1Hi8xf1

Kannattajajäseneksi pyrkivä henkilö tai taho voi hakea kannattajajäsenyyttä ottamalla yhteyttä yhdistyksen hallitukseen (cortexhallitus [at] uta.fi) ja täyttämällä oheisen lomakkeen. Hakijan tulee esitellä itsensä ja maksaa yhdistyksen kannattajajäsenmaksu voidakseen tulla hyväksytyksi. Esittäytyminen voi tapahtua sähköpostiviestillä, puhelulla tai tulemalla paikalle hallituksen kokoukseen. Hallitus päättää tapauskohtaisesti kannattajajäseneksi hyväksymisestä hallituksen kokouksessa.

Yhdistyksen kannattajajäsen ei voi toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä eikä toimihenkilönä. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus. Kannattajajäsenet kutsutaan yhdistyksen pikkujouluihin ja vuosijuhliin, ja osallistumismahdollisuuksista muihin yhdistyksen tapahtumiin päättää hallitus tapahtumakohtaisesti. Kannattajajäsen ei saa alennusta yhdistyksen myymistä oppimateriaaleista tai muista tuotteista.

Mainokset