Häirintälomake

Mikäli koet joutuneesi kiusaamisen, häirinnän, epätasa-arvoisen kohtelun tai syrjinnän kohteeksi perustuen joko sukupuoleesi, ikääsi, etniseen tai kansalliseen taustaasi, kieleesi, uskontoosi tai muuhun vakaumukseesi, mielipiteeseesi, vammaan tai terveydentilaasi, seksuaalisen suuntautumisesi tai muuhun sinuun liittyvän ominaisuutesi vuoksi, voit ilmoittaa tapahtuneesta tällä lomakkeella:

Linkki lomakkeeseen

Lomakkeen käsittelee luottamuksellisesti Cortexin häirintäyhdyshenkilö. Voit halutessasi ottaa häirintäyhdyshenkilöön myös yhteyttä sähköpostitse. Muistathan, että voit halutessasi ottaa yhteyttä myös Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin Cortexin häirintäyhdyshenkilön sijaan (hairinta@trey.fi).

Lomakkeeseen voit jättää ilmoituksen myös anonyymisti, mikä toivon mukaan madaltaa kynnystä ilmoittaa häirintätapauksista.

Häirintäohjesäännön löydät täältä.

* * *

If you experience that you have been bullied, harrased, treated unequally or faced discrimination based on your gender, age, ethnic or national background, language, religion or other conviction, your disability or state of your health, your sexual orientation or based on some other characteristic of yours, you can report the incident(s) with this form.

Link to the form

The form will be received confidentially by the harassment contact person of Cortex. If you wish, you can also contact the harassment contact person via e-mail (see ”häirintäyhdyshenkilö” from this tab). If the person who has filled in the form so wishes, the International Organizer and/or Head International Tutor will assist the harassment contact person in solving the matter.

With this form, you have the option of leaving your comment anonymously, which will hopefully lower the threshold to report about incidents with regarding harassment. Should you prefer so, you may also contact the Harassment Representatives of the Student Union of Tampere University (hairinta@trey.fi) instead of contacting the Representative of Cortex.

Mainokset