Ympäristötavoitteet

Ekotutoroinnin tehostaminen: Varmistetaan, että kaikki opiskelijat saavat tamperelaisen opiskelijan ympäristöoppaan sekä tietoa Ekokampus-projektista, ekologisesta tulostamisesta, kopioinnista ja muista yliopiston ympäristökäytännöistä.

Paperin käytön vähentäminen: Cortexin tiedotus pyritään hoitamaan mahdollisimman paljolti sähköisesti. Tarvittava tulostaminen ja kopiointi tehdään mahdollisuuksien mukaan pienentäen ja kaksipuolisesti.

Jätteiden lajittelun lisääminen: Jätteitä pyritään lajittelemaan tehokkaammin Cortexin järjestämissä tapahtumissa.

Ympäristöaiheisten tapahtumien organisointi: Cortexlaisten vierailut yhteisvoimin Tamyn ympäristöjaoston ja/tai Ekokampuksen järjestämiin tapahtumiin. Omien kasvisruokailtojen, kirpputoripäivien, pyöräretkien tai vastaavien järjestäminen.

Ympäristöasioiden näkyvyyden lisääminen laitoksella ja Cortexin kotisivuilla: Laitokselle ympäristönsuojeluun liittyviä julisteita ja käytännön ohjeita. Kotisivuille tieto ympäristötavoitteista.

Mainokset