Kehitysyhteistyö

Cortex osallistuu omalta osaltaan kansainväliseen kehitysyhteistyöhön Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n (PSV) kautta. Ainejärjestö järjestää kerran kuussa laitoksella kahvitilaisuuden, jonka tuotto menee PSV:n ”Mielenrauhaa Palestiinaan”-projektille. Laitoskahveilla juodaan kahvia ja teetä, syödään tuoreita leivonnaisia ja pidetään yllä keskusteluyhteyttä psykologian laitoksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Tuotto on parhaimmillaan kymmeniä euroja kuussa, joten toiminnalla on todella merkitystä. Laitoskahvien ajankohdat päivittyvät toimintakalenteriin.

PSV on vuonna 1982 perustettu psykologian ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyöjärjestö, joka toimii mm. rauhantyön, psyykkisen hyvinvoinnin ja ympäristön suotuisan sosiaalisen ja ekologisen kehityksen edistämiseksi. PSV aloittikin Psykologiliiton rauhantoimikuntana. Nykyään PSV:llä on kehityshankkeita Libanonissa, Turkissa, Palestiinassa sekä Sri Lankassa. PSV vie suomalaista psykologista osaamista ulkomaille myös kansainvälisen Satusilta-projektin kautta. Palestiinassa PSV on tehnyt parin vuosikymmenen ajan yhteistyötä Palestinian Medical Relief Committeen kanssa. Projekti luo psykososiaalista avustusmallia sotilasväkivallan uhreille sekä psykososiaalisia työmalleja perusterveydenhuoltoon. PSV osallistuu tällä hetkellä välittämällä tarpeellista tietoutta ja materiaalia paikallisille ammattilaisille.

Tutustu tarkemmin: Psykologien sosiaalinen vastuu ry
Palestiinan keräystili: Sampo 800010-70872446

Mainokset